Skip to main content

Privacy

  1. Algemeen:

Dit is de privacyverklaring van Club 9400, gevestigd te Burchtdam 58 - 9400 Ninove, met ondernemingsnummer BE 0674.830.087.
In deze privacyverklaring verduidelijken we welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en op welke manier we deze gebruiken om onze diensten te verbeteren.
 

  1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens op volgende manieren:

  • Contactformulier: wanneer u contact met ons wenst op te nemen, kan u het contactformulier van de website invullen, opdat wij u zouden contacteren.
  • Nieuwsbrieven: Indien u onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan u hiervoor toestemming geven doormiddel van uw emailadres achter te laten in het daarvoor voorziene invoerveld onderaan de website. Wij verwerken deze gegevens om via directe marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties rond onze producten en diensten u te kunnen informeren. U kan zicht op een eenvoudige wijze uitschrijven in de nieuwsbrief.

 

  1. Klachten

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, dan horen we het graag. Dit kan telefonisch of per email of de gegevens die u terugvind onderaan de website.
 

  1. Uw rechten

Uw heeft steeds het recht om:

  • Inzage te krijgen in uw bijgehouden persoonsgegevens
  • Uw persoonlijke gegevens te verbeteren of aan te vullen
  • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

  1. Uw Privacy

Tot slot:
Wij stellen dan ook alles in het werk om deze zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”); (ii) de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie; en (iii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).